white-logo.png
רכבת 2.jpg

מומחיות רכבתית- תיעוד והדרכה

חזרה לדף
הקודם

הצמיחה בתשתיות תחבורה מבוססת רכבת במדינת ישראל, מתהווה כיום ותתרחב בייתר שאת בשנים הבאות, כאמצעי מרכזי להסעות המונים בתוך ובין הערים.

 

היקף האמצעים והתשתיות מחייבים הכשרות כ"א טכני והפעלה במגוון מקצועות ותחומים בהיקפים הולכים וגדלים שדורשים הערכות והתאמות לתקופה. הכשרות אלו מצריכות את תיעוד הידע הנרכש והנגשתו הלאה.

לפאזל ניסיון רב המשתרע על פני 13,000 עמודי כתיבה טכנית ב- 7 שנות עבודה עבור רכבת ישראל.

הדרכה רכבתית

הדרכה והכשרת עובדים במקצועות הרכבת בישראל, לעמידה בתקנים, בהסמכות, באיכויות השרות הנדרשות, לאבטחת הבטיחות והתפעול השוטף בהיקפים ובמגוון הידע ההולך ומתרחב.

עולמות התוכן השונים בהדרכה

יכולות ההדרכה שלנו מקיפות את כל שלבי ההדרכה הנחוצים להכשרה, החל מהכשרת היסוד הבסיסית ועד למומחי תוכן.

הכשרה טכנית לעובדי האחזקה והטכנאים, על מערכות תשתית, קטרים וקרונות.

ובקצרה מהי המומחיות והניסיון שלנו?
ניסיון המתפרש על גבי יותר מ- 13,000 עמודי כתיבה אשר נכתבו ב- 7 שנות עבודה עבור רכבת ישראל.

מומחיות בכתיבה טכנית ותיעוד רכבתי

הנגשת ידע

הנגשת ידע למקצועות וגורמים שונים

 E-Learning-פיתוח הדרכה מסורתי לצד לומדות ו

המחשות תלת מימד, סרטונים ואנימציות

ניהול תהליך התיעוד מקצה לקצה ללא תלות במעורבות הגורמים

הניהוליים

מומחיות בתיעוד טכני

כתיבה טכנית מסורתית – עבור מערכות הנדסיות

התמחות בתקנים בין לאומיים וכתיבה מודולרית (S1000D, Mil STD)

ביצוע תיעוד בפרויקטים המצויים בשלבים שונים –ייזום, פיתוח, ביצוע, הטמעה וכו'

ניהול ויעול

בקיאות במילון מונחים ייחודי לעולם הרכבות

נסיון בתחום הנייד והנייח

המומחיות והחומרים שכבר ביצענו (תבניות נהלים והוראות קיימות) את התהליך לוחות זמנים