white-logo.png
technical.png

תקשורת וספרות טכנית 

חזרה לדף
הקודם

פתרונות ספרות טכנית למנעד רחב של תחומים מקצועיים, דבר המחייב את הכתבים הטכניים שלנו

להיות בעלי ידע והבנה טכנית מהירה, שליטה בשפות ורמת תחקור גבוהה ושיטתית.

  • הפקת קטלוגים

  • ILS- קורסים והדרכות

  • אחזקת מערכות 

  • הטמעת מערכות

  • כתיבה מודולרית

  • כתיבה טכנית ותיעוד

  • ספרות הפעלה

  • תיקי ייצור והרכבה