white-logo.png

תכנון וניהול מערכות מבצעיות

חזרה לדף
הקודם

ליווי פרויקטים פורצי דרך משלב הייזום ועד להטמעה

 • אחזקה והפעלה של כלי שיט באתר הלקוח

 • מעקב מסמכי פרוייקט

 • כתיבת איפיונים ודרישות

 • הכנת SOW

 • הדגמות אצל הלקוח

 • אפיון מבצעי של מערכות שו"ב 

 • אפיון טכני כולל ICD, IDS

 • גיבוש ופיתוח תפיסות הפעלה

 • מימוש משימות ניהול פרויקטים וסקרים

 • ביצוע סיקרי פרויקט

 • הטמעת מערכות

 • הכנת סקרי פרוייקט

 • מומחיות במערכות בטחון ימיות

 • מענה למכרזים

 • כתיבה וניתוח rfi/ rfp

Host Name: _dmarc Value: v=DMARC1; p=quarantine