תכנון וניהול מערכות מבצעיות

  • אחזקה והפעלה של כלי שיט באתר הלקוח

  • מעקב מסמכי פרוייקט

  • אפיון מבצעי של מערכות שו"ב 

  • אפיון טכני כולל ICD, IDS

  • גיבוש ופיתוח תפיסות הפעלה

  • הטמעת מערכות

  • הכנת סקרי פרוייקט

  • מומחיות במערכות בטחון ימיות