בדיקות תכנה, מערכות ושילובים

  • השתלבות במתודולוגיות עבודה שונות

  • שיטות עבודה מותאמות ללקוח בהם Agile, SCRUM, DEVOPS
  • מפרטי בדיקה

  • הפקת דוחות סיכום

  • בדיקות בראיה מבצעית

  • כתיבת תכניות בדיקה

  • אספקת תוצרי QA ייעודיים