בדיקות תכנה, מערכות ושילובים

גישה ייחודית לעולם הבדיקות, המבוססת על הבנת החשיבות וההכרה של של עולם התוכן של משתמשי הקצה,

כך שבודק התכנה ידע לחזות בעיות שאינן נצפות בצוות הפיתוח.

  • השתלבות במתודולוגיות עבודה שונות

  • שיטות עבודה מותאמות ללקוח בהם Agile, SCRUM, DEVOPS
  • מפרטי בדיקה

  • הפקת דוחות סיכום

  • בדיקות בראיה מבצעית

  • כתיבת תכניות בדיקה

  • אספקת תוצרי QA ייעודיים