white-logo.png
הדרכה.jpg

מערכי הדרכה

חזרה לדף
הקודם

מערכי הדרכה ופתרונות מקיפים בהתאמה מיוחדת לצרכי הלקוח ומאפייניו 

  • לומדות

  • מצגות

  • הדרכות והטמעת מוצר

  • AR\VR

  • Unity

  • סרטונים

  • תלת מימד להדרכות

לומדות אינטראקטיביות המהוות מרכיב גנרי בחליפת הלימוד עבור כל מערכת ומערכת.  בפאזל קיימת התמחות בהפקת לומדות תיאור, תפעול ואחזקה, בהישען על פיצוח הדרכה מקדים לכל לומדה ותוך שילוב של עזרים גראפיים לרבות סרטונים,מודלים ותמונות.

plus.png
equal.png
05.png
04.png

הטמעה

פתרון שלם

03.png

בחירת טכנולוגיה

02.png

עדכון חומרי

הדרכה ולמידה

plus.png
plus.png
01.png

זיהוי פערים

וצרכי הארגון