white-logo.png
shutterstock_605323058.jpg

עיצוב והקמת תערוכות

חזרה לדף
הקודם

עיצוב תלת של הביתנים בהתאם לבריף הכולל: תכנון רצפה, סטנדים,
חשמל, קירות, תליה, ריהוט ותכנית וידאו.

  • פיקוח על העמדת הביתן עפ"י התכנון ומסירתו לנציג הלקוח יום לפני התערוכה

  • פיקוח על פירוק הביתן והחזרת השטח למארגנים

  • עבודה לפי מפרט טכני מדויק.

  • פיקוח על בניית הביתן בהתאם לתכנון בימי ההקמה בשטח התערוכה