ניהול והנגשת ידע

ביצוע תהליכי ניהול והנגת ידע  באמצעות מגוון רחב של כלים טכנולוגיים

בגישה מותאמת לקוח וארגון

  • מערכות הפצה וניהול ידע ונהלים

  • הנגשת מידע אינטראקטיבי

  • ניתוח הפערים וצרכי הארגון

  • ליווי אקדמי (אונ' חיפה)